lørdag 12. januar 2013

★ RS virus ★

Mange av dere har lurt på hva RS virus er, og det kan jeg skjønne. De fleste barn får faktisk RS virus før de har fylt 2år, men det er ikke mange som blir så hardt rammet da, slik som Emma har blitt. 


Vi ble forklart hva RSV var når vi var på NEO (nyfødt intensiven) her, siden de anbefalte Emma å ta Synagis mot RSV før "sesongen" begynte. Så derfor har jeg hentet litt informasjon om dette fra apotek1.no slik at jeg ikke glemmer noe. Obs, obs! Mye, men viktig tekst! "Enjoy":


Respiratorisk syncytialt virus (RSV) forårsaker epidemier av luftveisinfeksjoner hver vinter. Nesten alle barn har gjennomgått infeksjon med RS-virus før fylte 2 år, men de færreste har vært alvorlig syke.
Vanligvis gir RS-virus bare lette symptomer som en forkjølelse. Dersom viruset angriper de nedre luftveier hos små barn, kan det forårsake opphovning av slimhinnen og stor slimdannelse (akutt bronkiolitt). Dette kan igjen medføre alvorlige pustebesvær som i verste fall krever behandling på sykehus.

Årsak til smitte av RS-virus

RS-virus spres via dråpesmitte fra nese og svelg. Man kan smitte andre i opptil 2 uker etter at man har blitt syk, og gjentatte infeksjoner er vanlig. Man oppnår altså ikke immunitet, men senere infeksjoner blir som regel lettere.

Forekomst av RS-virus

Alle kan bli smittet av RS-virus, men for barn over 1 år og voksne gir det seg som regel uttrykk i en alminnelig forkjølelse. Barn som er yngre enn 3 måneder, for tidlig fødte barn, barn med kroniske hjerte- og lungesykdommer, samt barn med nedsatt immunforsvar er de som er mest utsatt for å bli alvorlige syke av RSV-infeksjon. Barn som blir utsatt for tobakksrøyk er også mer utsatt.
I Norge opptrer som regel sesongepidemier av RS-virus i vinterhalvåret.

Symptomer på smitte av RS-virus

En infeksjon med RS-virus kan starte som en vanlig forkjølelse med tett nese og lett feber. I de tilfeller der viruset forårsaker betennelse i de tynneste delen av luftveiene (bronkiolitt) vil det i tillegg gi symptomer som hvesende rask og tung pust, surkling, hoste, manglende matlyst, tretthet og pustebesvær. Pustebesværet er ofte verst om kvelden og natten da luftrørene blir litt trangere når barnet ligger. Hos enkelte barn blir pustebesværet så alvorlig at de må legges inn på sykehus for intensiv behandling.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom barnet puster fort og tungt eller strever med pusten. Tegn på pustebesvær kan være at huden i halsgropen, under og mellom ribbenene trekkes inn ved innpust (inndragning).  
 • Hvis allmenntilstanden forverres.
 • Hvis barnet ikke får i seg nok mat og drikke, og bleien er tørr.

Sykdomsforløp ved smitte av RS-virus

Etter noen dager med en forkjølelse kan det komme symptomer fra de nedre luftveiene med slim og hvesende tung og rask pust. Det tar vanligvis 3-6 dager fra en blir smittet til en får symptomer. Som regel bedres tilstanden i løpet av 3-5 dager etter symptomdebut. Det aller fleste blir bare moderat plaget, og blir behandlet hjemme. Mellom 1 og 2% av alle barn vil i løpet av første leveår bli lagt inn på sykehus for behandling av pustebesvær i forbindelse med RSV-infeksjon. Mange av de som får akutt bronkiolitt utvikler senere astma.

Forebyggende råd mot smitte av RS-virus

 • God håndhygiene er viktig for å hindre smittespredning
 • Passiv røyking må unngås.
 • Hold spedbarn i risikogruppen unna personer som er forkjølte (både barn og voksne).

Hva kan du selv gjøre

 • Det er svært viktig at barnet får i seg nok væske. Tilby drikke og små måltider hyppig. Kontroller at barnet tisser hver 3.-4. time og følg med på allmentilstanden.  
 • Unngå å ha det for varmt der barnet sover. Fuktig og kjølig luft hjelper på pustebesvær.
 • Å hev hodeenden på sengen kan lette pusten (for eksempel med bøker under sengebena).
 • Det er viktig å holde nesen åpen. Dette er spesielt viktig dersom nesetettheten går ut over matinntaket (amming/tåteflaske).
 • Ved feber kan febernedsettende legemidler brukes.

Behandling av RS-virus

Det fins ingen medisiner som virker mot RS-virus. Antibiotika har ingen effekt mot denne infeksjonen da den skyldes et virus. Behandlingen tar sikte på å lindre og redusere barnets plager samt gjøre det lettere for barnet å puste. 
Hvis barnet blir så tett i nesen at det får problemer med å drikke eller spise, anbefaler vi å bruke saltvannsdråper eller morsmelk som du drypper i nesen. Dette vil løse opp slimet, og lette fjerningen. Du kan bruke en nesesuger for å fjerne slim. Slimhinneavsvellende nesedråper/-spray tilpasset barnets alder kan også brukes. Snakk gjerne med lege før du bruker slimhinneavsvellende nesedråper/-spray til barn under 2 år.
Ved sykehusinnleggelse vil behandling med medikamenter som åpner luftveiene vurderes. Oksygen- og væsketilførsel er andre måter å behandle symptomene på.
Til særlig utsatte barn kan det være aktuelt å gi forebyggende behandling med antistoffer (Synagis) mot RS-virus.


Vi har leger som titter innom oss hver dag, sjekker til Emma, og svarer på alle spørsmålene mine, som ikke er få! Barnelegene her er jeg veldig fornøyd med, men det at Emma har tatt Synagis (som koster skjorta!!!) hver måned siden i høst, men har likevel fått RS virus, det klarer dem ikke helt å svare på. ..For det skulle jo virkelig ikke være mulig.. Men de tror at det kan være pga at hun har astma, er født for tidlig og har lavt immunforsvar, vært mye syk, fått mye medisiner, har lungeskade, and you name it... Det har ikke vært lite med Emmalille! Så dem tror at det er pga alt dette at hun har fått det. Og dem er glad for at hun fikk Synagis likevel, for ellers kunne hun ha vært mye verre, og jeg som synes at hun har vært ganske ille nå..!

Men nå, etter en uke på sykehus, tror jeg faktisk at hun begynner å bli bedre.. Så det verste er kanskje over, får vi håpe! Det beste med et sykehusopphold (om man kan si det), så må det være den dagen du får beskjed av legen om at alt er ok og man kan reise hjem! Ikke noe er bedre enn det, tro meg!★ PUSS PUSS ★


2 kommentarer:

Vigdis Wiggen sa...

Bra at du skriver om dette synes jeg! Men må dere betale den vaksina selv? Håper Emma blir frisk snart, og at dere får det sykehusfritt resten av 2013!
klem

Line sa...

Så bra du synes det.. RS er ikke noe å spøke med.. :/ nei, vi får den heldigvis dekket av helfo. Koster egentlig 20 000kr i mnd.. dyrt!! Tusen takk <3

Puss puss