torsdag 11. oktober 2012

Tredje turen på helsestasjonen

I dag har Emma vært en tur på helsestasjonen, igjen! Det er nemlig tredje turen denne uken! På mandag var hun til fysio, og rett etterpå dro vi til sykehuset. På tirsdag dro vi hjem fra sykehuset, og i går var det 6måneders kontroll med helsesøster og lege.


I dag har Emmalille fått en type "vaksine"/medisin for å ikke få RS-virus, som det nå er sesong for. Hun skal få en sprøyte en gang i måneden fra oktober til mai som skal hindre henne i å få dette farlige RS-viruset. Emma er jo født for tidlig, og kan bli alvorlig syk om hun får viruset.


Hva er RS-virus?
RS-virus er et forkjølelsesvirus kalt Respiratorisk syncytialt virus. Det er en vanlig årsak til bronkiolitt hos små barn. Hos de minste barna kan det også være en påvirkning av sentralnervesystemet som gir de første symptomer i form av uregelmessig pusting og eventuelt pustestans. De aller fleste tolererer viruset godt, mens enkelte barn kan bli alvorlig syke. Dette gjelder spesielt for barn med alvorlig kronisk hjerte eller lungesykdom, alvorlige nevrologiske sykdommer, barn med immunsvikt sykdom, premature og alder mindre enn 6 uker ved smitte.


Hvordan smitter RS-virus
Det er dråpesmitte. Den vanligste smittemåte er spredning via hender. God håndhygiene er derfor viktig i forkjølelsesperioder, særlig i familier der det er små barn. De første symptomene kommer fra øvre luftveier som en vanlig forkjølelse med hoste, rennende nese og lav feber. Etter 1-3 dager kommer så symptomer fra de nedre luftveier. Mange av de minste får da rask, tung og surklende pust, eventuelt høy feber og påvirket allmenntilstand.


Når er det RS-sesong?
RS-virus er et høst- og vintervirus. Vanligst fra november til april. Enkelte år er det hyppigere påvist enn i andre.


Er det ettervirkninger av RS-virus?Når RS-virus er årsak til bronkiolitt, vil det ofte gi en økt reaktivitet av luftveiene. Perioden med symptomer etter en gjennomgått infeksjon kan derfor være lang. Denne reaktiviteten kan være med å skape astmaliknende symptomer. Det finnes også mange undersøkelser som belyser sammenhengen mellom RS-smitte, senere astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Blant barn er det vist i flere av disse studiene at omtrent 50% av alle barn som ble så syke at de trengte innleggelse i barneavdeling på grunn av bronkiolitt, senere utviklet astma og astmaliknende symptomer.

Finnes det forebyggende behandling mot RS-virus?
Synagis er en medisin som inneholder spesifikke antistoffer mot RS-virus. Dette blir kun gitt til barn som er disponert for alvorlig sykdomsforløp ved RS-smitte.Synagis fikk hun i dag, så krysser vi fingrene og håper at hun holder seg frisk i høst og vinter! Siden Emmas lunger kanskje kan være skadet etter tiden hun brukte c-pap når hun var på sykehuset og var nyfødt, så er det viktig for Emma å få denne medisinen! Hun har i tillegg astma, så om hun hadde fått dette viruset hadde hun blitt innlagt på sykehuset med en gang, og fått pustehjelp.

Det er veldig trygt, godt og betryggende at hun får medisin for å unngå og få RS-virus. Jeg vil jo ikke at Emmalille skal bli alvorlig syk! Hun har vært igjennom nok det første halvåret for lang tid fremover!


★ PUSS PUSS ★
Ingen kommentarer: